Pilota

Frontoiak. Pilotari ezagunak.

pilota eta pilotariak

Transkribapena

Nor Oiarzabal Arozena, Joxe Juan
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-129
Pasartea 0:23:57 - 0:26:58 (3' 01'')
Laburpena Pilotazalea da, aita abila omen zen pelotan . Oiartzunen izandako pilotari profesionalak: Joxe Juan Esnaola, Sebastian Mendizabal "morrona", Batista Galardi. Garai hartan baziren afizionatutan ere pelotari onak, Kontsejupean jokatzen ziren herriko txapelketak.

Eskuak pilotarekin ez baizik eta lanarekin gogortuak

Transkribapena

Nor Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-072
Pasartea 0:08:20 - 0:11:10 (2' 50'')
Laburpena Garai batean, neguan pilotan ibilita, artesituta izaten zituzten eskuak, haragi bizitan. Oraingo pilotak gogorragoak dira, baina orduan eskuak ere gogorragoak izaten zituzten. Ote-jotzea. Sagardoa.

Aldaketak pilotan

Transkribapena

Nor Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-072
Pasartea 0:06:40 - 0:07:30 (0' 50'')
Laburpena

Gaurko gazteek duten laguntza izan bazuen, akaso pilotari ona aterako zatekeen Joxemari. Orain pilotan gaizki ari direnei ere txalo egiten diotela dio.

Pilotari

Transkribapena

Nor Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-072
Pasartea 0:04:30 - 0:06:15 (1' 45'')
Laburpena

Bertsozalea izateaz gain, pilotan ere gustura aritzen zen Joxemari. Baina aukera gutxi izaten zuten pilotan aritzeko. Igandeetan, mezaren ondoren, pila bat elkartzen ziren Kontsejupean, txanda ezin harturik. Soldaduskan ere ibiltzen zen, Beran.

Pilota

Transkribapena

- Hora... Ez genun hora izautu Oiyartzunen.
- 'Ta pelotaiyak bai, ez? Hanako...
- Bai. Xapato 'ta leno san duteanak. 'Ta Xanisteanetan pelota partidu ona izaten 'ta tortzen zin hain kontra jokatzea gu gaztiak giñala, Inziñarte 'ta Orbegozo. Inziñarte goizutarra zen. 'Ta ez zen frontoiyik, kontsejupin! 'Ta bakizu, sake bat fuerte itten bazun, 'ta goiya jo...
- Ez.
- Ez.
- Hua ez.
Nor Irastortza Gaztelumendi, Maitxo; Lekuona Artsuaga, Enrike
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-057
Pasartea 0:50:40 - 0:51:00 (0' 20'')
Laburpena Xanistebanetako pilota partidak. Pilotariak.

Pilota

Transkribapena

-'Ta gaiñekun pelota 'ta 're afiziua bai al zen?
-Bai, bai...
-Zu ibiltze' al ziñan pelotan?
-Pelotan ibiltzen giñan, 'ta kalea jon ber zenun. Propiyo jon ber zenun hemendik kalea e!
-Hemen frontoiyik ez?
-Hemen ez zen frontoiyik ordun. Hortxe, Ximoneneko paeta 'ta Etxeberrikuk eta esto... Oan botia da Ardotxenekua 'ta , hoitan.
-Paeta zen tokiyan?
-Paeta zen tokiyan. 'Ta han siestan baldin bazeuden erritan 'ta beste tokira geo 'ta .
-'Ta pelotak nolakuk? Larruzkuk 'ta ez zin 'zango?
-Larruzkuk bai,
-Bai e? Oan dinak bezelakuk?
-Bai... Ez dait bi pezta 'ro ze baliyo zun pelota bakotxak.
-'Ta zein aitzen zen pelota itten? Norbaitte aitzen zen kalin 'o?
-Xapateronin 'zaten zin saltzeko.
-A bai e?
-Bai.
-Miño itten ez zu izautu iñor 'e?
-Ez... Itten ez nun izautu iñor 'e. Han saltzeko 'zaten zin.
-'Ta bestela kalea?
-Bestela kalea.
-Kontsejupea?
-Bai 'ta bestela Aldapa. Aldapan 'e bazen frontoiya, 'ta han, han 'e pezta patu ber zen pelotan aitzia.
'Ta nik eun batin peztik ez, 'ta aittona torri zen 'ta bestik bazuten patzeko 'ta nik ez. 'Ta betik goitti ate zar bat zen, 'ta ate zar hartan goitti iyo 'ta salto beste ailleka itteko titzen nau ez dait zer 'te zin eur kozkorra 'ro 'ta harrapatu ez.
Kasuen! Pezta puta batengatik mutikozkorrai tira in ber da holako eur kozkorra e! Biño ez hola... Jotzea e! Jotzea ez akatzea! Pezta puta batengatik. Jo!
-'Ta zu ze in ziñan ba pasten hasi?
-Jakiña ba aittonak jotzeko beldurrakin! Ez nun diruik 'ta harrek eskatu zunin diruik ez 'ta ni eskapo. 'Ta ate zar batin goitti iyo nitzan 'ta handik salto beste ailleka itteko 'ta kaxko harta iyo nitzanin harek atzetik dda! 'Ta dziu! Eur kozkorra pasa zin
-Biño kontsejupia ez zen patu berko?
-Ez... Kontsejupin ez. Han, han dena zen libre.
-'Ta mutikozkor pillerra juntatuko zen han? Bueno neskak ez zin ibilko?
-Mutikozkorrak.
-Mutikozkorrak...
-Bai, biño hantxe joera, joerakatan 'o benga denan saltxak hantxe denak.
-Karo denak ibiltzeko...
-Denak ibiltzeko.
-'Ta ez al zuten izaten kalekuk zea, geiyo? Deretxo geiyo 'ro, ez?
-Ez ziguten gui kasoik itten. Bakarra joerakatan ai baldin bazin, sartzen ziñan, partizipatzen ziñan 'ta fuera zenin, fuera 'ta. Berriz hasitzen zini, berriz hasi 'ta segi!
-'Ta len aittatu zun zea, Beko plazako hortan pelotan aitze, izautu al zu zuk pelotan hor?
-Ez.
-Hanako joko luzia 'ta.
-Ez, ez, ez hua
-Hoi ezzu izautu zuk...
-Gaiñea lurra arron txarra zen. Oan lurra ongi do, biño ordun kriston zuluak 'ta bai baizin.
-'Ta iri apostuk nun itten zin len?
-Hantxe!
-Han bertan itten zin?
-Hantxe bai.
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-002
Pasartea 0:43:04 - 0:45:48 (2' 44'')
Laburpena Pilota: Auzoetan ez zegoen frontoirik; baserriko paretetan aritzen ziren. Oiartzungo kalera joaten ziren: Aldapa, Kontsejupe...