Merkataritza

Dendak; bizikleta alkilerra

Arraguako triperia

Transkribapena

Nor Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-070
Pasartea 0:03:40 - 0:05:40 (2' 00'')
Laburpena Arraguan triperia zegoen, topo estazioaren ondoan. Lohia eta usain gaitza egoten zen eta animaliek ez zuten handik pasatu nahi izaten. Aristizabal sagardotegira joaten ziren behiekin. Eta astoarekin esnea jaisten zuten auzora, Lanbarrengo esneketariak jasotzen baitzituen inguruko esneak.

Auzoko bizitza

Transkribapena

- Oi, noski!
- Bai.
- Hiru denda.
- Hiru. Bat hemen...
- Karnizei bat eta arrandei bat 'e bazen.
- Arrandeiya bai, 'ta karnizeiya 're bi. Hemen denda bat, beste gue...
Dixpatene saten zena.
- 'Ta geo Dukatenen beste bat.
- Dukatene, modixta saten ai gana hoi.
- Hiru denda. 'Ta beizan ze jende gutxi zen e, garaia hartan.
- 'Ta hiruak lana itten zitenen.
- Bai miño, Mamuteik ez yunen.
- Miño ordun e'yunen Mamuteikan, hoi yunen. Hoi dun.
Nor Unsain Iartzabal, Domi; Arana Aranburu, Marijose; Manterola Arrieta, Maillolli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-066
Pasartea 0:30:20 - 0:30:45 (0' 25'')
Laburpena Auzoan, garai batean, hiru denda zeuden, jende gutxiago bizi baziren ere. Baina orduan ez zegoen supermerkatu edo antzekorik. Hika.

Emakumeei bakarrik

Transkribapena

Nor Aduriz Lopetegi, Mañoli
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-054
Pasartea 0:57:00 - 1:00:00 (3' 00'')
Laburpena Gizonezko batzuek eskatzen zioten ilea mozteko, baina berak nahiago zuen emakumeei bakarrik egin. Horretarako zegoen Jose Mari barberoa, Ugaldetxon bertan.

Disparatene eta libretak

Transkribapena

- Hola itten zen gerra demboran zea, gu zeara joten giñan, Garmendira hemengo granadan 'ta zean bomban bildurrakin hara jon, Garmendira. Han ere zea, berdiñ. Tropak han zauden, zea rekete pilla bat 'ta handikan Disparatene Iturriotza jeisten giñan inkargutara,
ta han zea, andre kaxkar bat zen, 'ta besua gaiña zea zun 'ta ezkerrakin bai pizkorra! "'Ta, ze ber dun gehiyo? Ze ber dun? Hau, hura, bestia...!". Menditikan tortzen zin esniakin, denak hoik ibiltzen zittuzten. Horrek zun anaiya, muttill xar bat, andri horrek Iturriozko Aizarna hoin,
Maitteren 'ta ama... Anaiya zun mutill xar bat eta hora ibiltzen zen, Kaxinto izena zun, kamioiyakin, kamioika ttiki batekin esneketan. Mendiko esne guziyak horrea tortzen zin, kartzen zittuzten baserritar guziyak eta gero gauza nola zakan béak denda hor, todo...
Benga! Libretakin aittu! Dembora hartan libreta zea haundiya zen, e! Eta gero astian 'o hillian itten zittuzten ben kontuk. 'O txekorra zutela saltzeko, edo txerrikumik ziala saltzeko... Hoik 'e bazian e! Istoiy hoiy denak! Libretakin ibiltzen zian hemen, zeanin 'e,
oaiñ Anjelik eta dakaten denda hontan 'e, Muguruzanekuk. Hoiyek ere libreta asko ibiltzen zun baserritarrak. Eta geo txerrikumik zittuztela, haiyek saltzin, urtekua 'o hillabetekuk... Gastuk patu.
- A!
- Hoik, istoiy hoik 'e badia!
- Bai. 'Ta baserritarrak ibiltzen zuten libreta?
- Bai.
- A!
- Askok, behintzat bai. 'O gero txekorren bat, behiyen bat umatzeko zutela eta
ternerua hura saltzin zorrak ordaindu y seguían la vida. Seguían la vida. Diroik ez zen orduan! Eta holaxeko... Baserri askotan ba txerrikumik ferira kartzen zin, astelenetan itten zen feriya eta txerrikumik ben zeakin, ama bere txerrikumikin kartzen zen
'ta jendik erosten zittun eta baserritar asko haiyek saldu eta gero ordainketak itten zittuzten. Hemen zean, gaurko eunin zeak dutena, Dibinak eta duten denda hortan askok libreta ibiltzen zuten.
- A!
- Ordun itten zuten gauza iaman 'ta apuntatu eta geo animaliya saltzen zutenin, diruz jabetzen zinin, ordun patu.
- Bai.
- A!
- Askok eta askok itten zuten horrela. Ez zen diroikan 'ta!
- Karo.
- Gaurko eunin kusten den bezela diroik ez zen ordun. Era una vida...
Nor Sagardia Olano, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-036
Pasartea 0:41:45 - 0:44:45 (3' 00'')
Laburpena Iturriozko Disparatene denda. Baserritarrek libreta batean apuntatzen zituzten dendetatik hartutakoak eta azienda salduta dirua zutenean ordaintzen zuten dena batera.

Transkribapena

Nor Zalakain Irastortza, Roxario
Lehentasuna 3
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-021
Pasartea 0:29:30 - 0:34:40 (5' 10'')
Laburpena Altzibarko tabernen berri: Soterone, Albisturrene eta Iruiñabarrene. MIKRO SOINUA. Elizkizunak. Eten bat dago irudian.

Transkribapena

Nor Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-013
Pasartea 0:21:00 - 0:24:10 (3' 10'')
Laburpena Oiartzungo denda gehiago: Ergoienen, Tolare; Altzibarren, Soterone, Iruñarrene eta zapata-konpontzailea; plazan, Petrenekoen arropa-denda.

Transkribapena

Nor Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-012
Pasartea 0:30:30 - 0:34:00 (3' 30'')
Laburpena Ergoien nolakoa zen: Tolarera joaten ziren enkarguetara. Inguruan zituen eta dituen etxeak. Txanpañen taberna eta ile-apaindegia egon ziren beraiek joan eta gero. Sailpuru baserrikoen berri ere eman digu. Auzoan ezagunak dira, 22 senide baitziren tornolatar hauek.