Aldaketak

Baserrian izandako aldaketak: lanak, ohiturak, bizimodua, sineskerak; natura, e.a.

Janaria behientzat sorotik

Transkribapena

Nor Mendiburu Etxeburu, Teodora
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-088
Pasartea 0:10:13 - 0:12:32 (2' 19'')
Laburpena Behientzako janaria sorotik ekartzen zuten. Gaur egun dena makinariarekin egiten da. Gaur egun baserritik bizitzea gogorra eta zaila dela uste du.

Aranon ere aldaketak

Transkribapena

Nor Almandoz Huitzi, Gregori; Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-078
Pasartea 0:42:15 - 0:44:25 (2' 10'')
Laburpena Gregorik bere herria, Arano, nolakoa zen kontatu digu. Bi denda zeuden. Eliza eta frontoia. Jende gutxi bizi zen, lanera asko ateratzen baitzen, dirua irabaziko bazuen. Orain jendea itzuli egin da, lehengo etxeak erosi eta konponduta. Oso polita dago.

Belar siloak

Transkribapena

- Gurutzekin bukatzeko, ama, zea, bai al dia hola... Kompaziyo bateko, karobiyak 'o zerbatte, oan ez doztenak, eroitakuk 'o... Oaiñ ez, oaiñ ez duguna 'ta zu gotzen zana bazela, karobiya, 'o baserriya 'o...
- Karobiya... Uan duda dakat. Sango nuke baietz, eta bat biño gehiyo igual. Bakarrikan, ne garaiko ya funtzionatu ez zutela itten. Biñon karoiya nun nahi zen. Eta... Beste gauza... E... Zeak 'e bai, uan belar bolak itten 'ttute, biñon ordun... Zea, belarrantzako siluk zin baserri haunditan.
- A bai, e?
- Bai, bai, bai. Bai.
- Oaiñ hormigoiyakin 'ta din bezelakuk, 'o...
- Bai, bai, bai.Bai. Eta prozedura berdintsua itten zen, belarra berdia sartzen zen, sekua zola, bueno, esan nahi nuke, eudiya ez zen eun batin, e! Eta... Bi leiyo izaten zittuten, bi leiyo 'ro ate, e... Zea, e... Kuadratun ttikiyin, luziak belarra sartzen zen eta geo
itten zin leiyuk 'o ati haik tabikaz itxi. Eta han eoten zen belarra, eta atetzen zen, uan bolatan den bezelaxe, kolori hoi, 'ta usaiya 're ba. Ordun, e... Uan beste formara itten da, biñon prozedura berdiña zen.
Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-029
Pasartea 0:26:35 - 0:28:20 (1' 45'')
Laburpena Garai batean ere belarrentzako siloak bazeuden. Ez ziren gaur egunekoak bezalakoak, baina prozedura berdina zen.

Bideak

Transkribapena

-Biño ordun kamion bat eun guziyan pasatzen bazen 'e, ordun eurketaiya 'ro holakon bat, gaiñekun ezta ezer 'e... lasai! (...) Bizikletan bat 'o beste 'o... gaiñekun deusez.
-'Ta oan den kamiyo bera al zen, Artikutza joten den bea?
-Hoixe bea!
-'Ta orduko ya Arikutza Donostiko zeak eosiya 'ta, ez?
-Bo... Auskalo zembat urte 'zango din hua eosiyik...
-Orduko ya iña karretera?
-Ba... Karretera orduko iña.
-Gaiñekun hemen Aitxuleiku , Aitxuleiko bakarra in al zuten soldauk?
-Baita zea 're! Pikoketaku hoi 're, Kastillo Ingleseku hoi 're.
-Hoi 're bai.
-'Ta... zetik... Gurutzetik joten dena 're bai. Jaizkibelkua 're bai. Hoik denak batin iñak dia hoik.
-'Ta kamiyua iñ aurretik nola zen? Ergoinea, kaletik Ergoinea tortzeko zer zen?
-Ni akortzen nazela Pauko errotaiño bazen kamiyua. Biño oango pistak biño txarruo, ez galipotik 'ta ezer gabe e!.
-Grabillakiya 'ro holakua.
-Pf... Deusez! Zolua galanta toki batzutan 'ta...
-Miño zuek gaiñea kamiyotik biño geiyo, len herri birik 'ta geiyo izango zin, 'ta gurdi birik 'ta estratak eta ez?
-Bai, estratak eta bai. Oan denak zikindu dia. Eyote kasoik itten 'ta!
Geo baserrita itten zittuzten zeak, pistak ormioiya bota zuten 'ta lenguk, beti lenguk, jakiña lenguk kurba 'ta geiyo 'ta lan geiyo 'ta zuzenin ddena zuzenin.
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-001
Pasartea 0:46:03 - 0:47:25 (1' 22'')
Laburpena Errepideetan trafiko gutxi. Zein errepide egin zituzten gerra ondoren. Orduko bideak nolakoak ziren.