Disparatene eta libretak

Nor Sagardia Olano, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-036
Pasartea 0:41:45 - 0:44:45 (3' 00'')
Laburpena Iturriozko Disparatene denda. Baserritarrek libreta batean apuntatzen zituzten dendetatik hartutakoak eta azienda salduta dirua zutenean ordaintzen zuten dena batera.

Transkribapena

- Hola itten zen gerra demboran zea, gu zeara joten giñan, Garmendira hemengo granadan 'ta zean bomban bildurrakin hara jon, Garmendira. Han ere zea, berdiñ. Tropak han zauden, zea rekete pilla bat 'ta handikan Disparatene Iturriotza jeisten giñan inkargutara,
ta han zea, andre kaxkar bat zen, 'ta besua gaiña zea zun 'ta ezkerrakin bai pizkorra! "'Ta, ze ber dun gehiyo? Ze ber dun? Hau, hura, bestia...!". Menditikan tortzen zin esniakin, denak hoik ibiltzen zittuzten. Horrek zun anaiya, muttill xar bat, andri horrek Iturriozko Aizarna hoin,
Maitteren 'ta ama... Anaiya zun mutill xar bat eta hora ibiltzen zen, Kaxinto izena zun, kamioiyakin, kamioika ttiki batekin esneketan. Mendiko esne guziyak horrea tortzen zin, kartzen zittuzten baserritar guziyak eta gero gauza nola zakan béak denda hor, todo...
Benga! Libretakin aittu! Dembora hartan libreta zea haundiya zen, e! Eta gero astian 'o hillian itten zittuzten ben kontuk. 'O txekorra zutela saltzeko, edo txerrikumik ziala saltzeko... Hoik 'e bazian e! Istoiy hoiy denak! Libretakin ibiltzen zian hemen, zeanin 'e,
oaiñ Anjelik eta dakaten denda hontan 'e, Muguruzanekuk. Hoiyek ere libreta asko ibiltzen zun baserritarrak. Eta geo txerrikumik zittuztela, haiyek saltzin, urtekua 'o hillabetekuk... Gastuk patu.
- A!
- Hoik, istoiy hoik 'e badia!
- Bai. 'Ta baserritarrak ibiltzen zuten libreta?
- Bai.
- A!
- Askok, behintzat bai. 'O gero txekorren bat, behiyen bat umatzeko zutela eta
ternerua hura saltzin zorrak ordaindu y seguían la vida. Seguían la vida. Diroik ez zen orduan! Eta holaxeko... Baserri askotan ba txerrikumik ferira kartzen zin, astelenetan itten zen feriya eta txerrikumik ben zeakin, ama bere txerrikumikin kartzen zen
'ta jendik erosten zittun eta baserritar asko haiyek saldu eta gero ordainketak itten zittuzten. Hemen zean, gaurko eunin zeak dutena, Dibinak eta duten denda hortan askok libreta ibiltzen zuten.
- A!
- Ordun itten zuten gauza iaman 'ta apuntatu eta geo animaliya saltzen zutenin, diruz jabetzen zinin, ordun patu.
- Bai.
- A!
- Askok eta askok itten zuten horrela. Ez zen diroikan 'ta!
- Karo.
- Gaurko eunin kusten den bezela diroik ez zen ordun. Era una vida...