Hiztegia: A

arkara. Aditzondoa. arkara. arkaa 📄 Ardia, eta zenbait tokitan ahuntza era bai, arreske. 🔀 oveja o cabra en celo.
Arlepo. Toponimia. Arlepo.
armoni, armoniya. Izena. 1.errieta, sesioa, eztabaida.., 2.marmarra.. 🔀 1.riña, bronca.., 🔀 2.queja, refunfuño..
arotzin. Lexikoa. Arotz lanetan. 🔀 Ejerciendo de carpintero.
arraiketai, Arraiketaiya. Izena. Arrain sailtzaile. 🔀 Vendedor de pescado.
arraitz, arraitza. Izena. arraitz, segarri. 📄 Sega zorrozteko erabiltzen zen harria 🔀 piedra afiladera.
arrantxo, arrantxua. Izena. arrantxo. 📄 Pertsona askorentzat prestatzen den janaria, bereziki soldaduei ematen zaienari egiten dio erreferentzia normalean. 🔀 rancho, comida.
arraska, Arraska. Izena. Aska. 🔀 Pilón.
Arraskularre. Toponimia. Arraskularre. 📄 Karrikako baserria.
arrats, Arratsa. Izena. Gau. 🔀 Noche.
arrautza, Arrautza. Izena. Arrautza. 🔀 Huevo.
arrimatu, arrima. Nagusia. hurbildu, gerturatu. 🔀 acercarse.
Arrita. Toponimia. Arrieta.
arriua. Izena. Arreo. 📄 Ezkondu aurretik emakumeek josten eta bordatzen zituzten maindireak, erropak... 🔀 Ajuar.
arroba 'ta erdi. Zenbatzailea. 40kilo.
arront. Zenbatzailea. Oso. 🔀 Muy.
arrontian. Lexikoa. 📄 Ondo
arropa jo. Nagusia. Arropa garbitu. 🔀 Limpiar la ropa.
artajorra, Artajorra. Izena. Artajorra. 🔀 Escarda del maíz.
Artikutza. Toponimia. Artikutza. 📄 Artikutza geografikoki Goizuetako udalerrian baitan dagoen barruti edo eskualdea da. Hala ere, Donostiako Udala 1919tik haren jabea da eta iristeko bidea aldiz Oiartzungo Altzibar eta Karrika auzoetatik abiatzen da. Esparru natural eder honek 37 hektarea hartzen du, barruan 6 milioi zuhaitz inguru dituen baso zabala gorde duelarik. Bestela, Artikutzako urtegia edo Enobietakoa 1947tik 1953 arte eraiki zuten, gaur egun zaharkitua gelditu den arren Añarbekoak ordezkatuz. Euskal Herriko ingurunerik euritsuena eta zaharrenetarikoa da.
Astiarra. Toponimia. Astigarraga.
astiñ astiñ in. Nagusia. Ondo astindu. 🔀 Sacudir bien.
atalaya, atalaya. Izena. atalaga. ataliya 📄 Garai batean baserrietan atea ixteko erabiltzen zen zurezko egurra. 🔀 tranca de la puerta.
atautxi, Atautxiya. Izena. Aitabitxi. 🔀 Padrino.
ateiyeran. Adberbioa. Ateratzerakoan. 🔀 Al salir.
atezi. Nagusia. Atera arazi. 🔀 Hacerla/o salir.
atsu, Atsua. Izena. Emakume. atso 🔀 Mujer.
atta seme, Atta-semik. Izena. Aita-seme. 🔀 Padre e hijo.
attatu. Nagusia. Aipatu. 🔀 Mencionar.
attu. Nagusia. Ahitu. 🔀 Acabar, terminar.
atzea. Adizlaguna. Berriz. 🔀 Otra vez.
auro. Adizlaguna. Azkar. 🔀 Rápido.
auro xamar. Adizlaguna. Nahiko azkar. 🔀 Bastante rápido.
Auxkene. Toponimia.
auzua, Auzua. Izena. Bizilagun. 🔀 Vecina/o.
ayeka, Ayeka. Izena. Alde. 🔀 Lado.
Azañe. Toponimia. Aizegain.
azpi, Azpiya. Adizlaguna. Azpi, azpiko alde. 🔀 Parte inferior, parte de abajo.
azpikoz gainea. Lokuzioa. barrengoz kanpoa 🔀 al reves.
azpira. Adberbioa. Buruz behera. 🔀 Boca abajo.
azpiyak ate. Nagusia. Gorotza atera. 🔀 Sacar estiércol.
aztal, aztala. Izena. zangosagar, aztal. 🔀 pantorrilla.