Hiztegia: K

kalamidadia, kalamidade. Adjektiboa. kalamitate, ganoragabe. 📄 Fundamenturik ez duen pertsona. 🔀 calamidad.
kale, Kalia. Izena. Herriko plaza, Elizalde auzoa. 🔍

Oiartzunen "kalia" ez da "calle" adierarekin soilik erabiltzen. Herriko plazari edo herriguneari erreferentzia egiteko ere baliatzen da.

. 🔀 Plaza del pueblo, barrio Elizalde.
kamiyo, kamiyua. Izena. errepidea. 🔀 carretera.
kampo, Kampua. Izena. Kanpoalde, kale. 🔀 Exterior, parte de fuera.
kamposantu, Kamposantua. Izena. Hilerri. 🔀 Cementerio, camposanto.
kardaki, kardakiya. Izena. ardagai. 🔀 yesca.
karraittu. Nagusia. Garraiatu. 🔀 Transportar.
karraxi, Karraxiya. Izena. Garrasi, oihu. 🔀 Grito.
karri. Nagusia. Ekarri. 🔀 Traer.
Karrika. Toponimia. Karrika. 📄 Oiartzungo auzoa.
kasi. Adizlaguna. Ia. 🔀 Casi, por poco.
kaskaor, Kaskaorra. Adjektiboa. Burugogor, egoskor, temati. 🔀 Cabezota, rudo.
kastillana, Kastillana. Adjektiboa. Erdaldun. 🔀 Castellanoparlante, francófona/o.
kastillanoz. Adberbioa. Gaztelaniaz. 🔀 En castellano.
Katalintxo. Toponimia. Katalintxone.
katxarru, katxarrua. Izena. Tramankulu. 🔍

Gure zaharrek kotxea edo autoari ere 'katxarro' deitzen diote.

. 🔀 Armatroste, cachivache.
kaxko, Kaxkua. Izena. Gain, gaineko alde. 🔀 Casco, parte superior.
kazka. Onomatopeia. Kazka. 🔀 ?.
Killikupe. Toponimia. Killirikupe.
kinkillero, kinkillerua. Izena. kinkilari. 🔀 vendedor ambulante, buhonero.
Kirikaka. Adberbioa. kirikaka, zelatan. 🔀 asomándose y escodiéndose. - Kirikaka ibiltzen giñan lenbiziko, ez ziguten utzitzen joten 'ta.Gurasuk ez ziguten utzitzen joten! -Zer da kirikaka? - Barrenea sartu gabe, zeara dantzea sartu gabe, etxe bazterretikan beira 'ta..
koape, koapia. Izena. gorape, estalpe, aterpe. 🔀 atrio, claustro, sotechado.
kompaziyo batea. Lokuzioa. Adibidez, esate baterako. 🔀 Por ejemplo.
kontrabando, Kontrabandua. Izena. Kontrabando. 🔀 Contrabando.
kontu. Nagusia. Zaindu. 🔀 Cuidar.
kontzeju, Kontzejua. Izena. Udaletxe. kontzeju, kontseju, kontseku 🔀 Ayuntamiento.
kozkor, Kozkorra. Izena. Haur, ume. 🔀 Niña/o, cría/o.
kriskitiñ, Kriskitiña. Izena. Kiskitin. 🔀 Chasquido, castañuela.
kuela. Izena. Kuela. 📄 Arropa garbitzeko ontzia
kuidadoik. Lexikoa.
kuik-kuik. Onomatopeia. kurrinka. 📄 Txerriak egiten duen soinua. 🔀 gruñido.
kukuso, kukusua. Izena. arkakuso. kukuso 🔀 pulga., 🔀 puce (fr.).
kuxkullua, kuxkullu. Izena. kuskuilu. 📄 kuku-sagarra, lehortu eta gero, jolasteko erabiltzen da. Kanika bezala edo zipotz bat sartuta zibota gisa ere bai. 🔍

OEHren arabera Mariano Ostolaiz oiartzuarraren liburuan bakarrik azaltzen da esanahi honekin. Gainontzekoan, zuberoan topatzen den hitza da burbuila esanahiarekin.kuku-sagarra

. 🔀 agalla de nuez.