Subjuntiboa-orain : nor

NorAditza
ninadin


hi(g)hadin


hi(e)hadin


huradadin
dadilla, daillela, daillen

gugaitezen


zuzaitezen


zuekzaitezten


haiekzitezten
daiztela

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.