Potentziala-orain : nor

NorAditza
ninaiteke
nitteke
nittekek
nitteken
hi(g)haiteke
ittekek

hi(e)haiteke
itteken

huradaiteke
litteke, leike
zittekek
zitteken
gugaitezke
giñezke
giñezkek
giñezken
zuzaitezke
ziñezke

zuekzaitezkete
ziñezkete

haiekdaitezke
littezke
zitteztekek
zittezteken

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.