Indikatiboa-orain : nor-nork

Nornikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
ni-nauk
diak, nak

naun
dian, nan

nau
nau
zik sarrera
zin sarrera
-nauzu
nazu

nauzue
nazute

naute
naute
zitek
ziten sarrera
hi(g)haut
dit sarrera

--hau
yau

haugu
yaugu/yau

--haute
yaute

hi(e)haut
ñat, ñet sarrera

--hau
yau

haugu
yaunau

--haute
yaute

huradut
dut
dit sarrera
ñet, ñat sarrera
duk
duk sarrera

dun
dun sarrera

du
du
dik sarrera
din sarrera
dugu
'gu
yau, yeu sarrera
ñau, ñeu sarrera
duzu
'zu

duzue
'zute

dute
'ute
ttek
tten
gu-gaituk
gattuk

gaitun
gattun sarrera

gaitu
gattu
ziuk sarrera
ziun sarrera
-gaituzu
gattuzu

gaituzue
gattuzute

gaituzte
gattuzte, digute
ziutek sarrera
ziuten sarrera
zuzaitut
zattut, izut

--zaitu
zattu

zaitugu
zattugu

--zaituzte
zattuzte, dizute

zuekzaituztet
zattuztet

--zaituzte
zattuzte, zute

zaituztegu
zattuzteu

--zaituztete
zattuzte

haiekditut
ttut
ttit sarrera
ttiñet
dituk
ttuk sarrera

ditun
ttun sarrera

ditu
ttu
ttik sarrera
ttin sarrera
ditugu
ttugu
ttiyeu, tteu sarrera
ttiñeu sarrera
dituzu
ttuzu

dituzue
ttuzute

dituzte
ttuzte
ttitek
ttiten

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.