Indikatiboa-orain : nor-nori

Nornirihiri(g)hiri(e)harigurizurizueihaiei
ni-natzaik


natzain


natzaio


-natzaizu


natzaizue


natzaie


hi(g)hatzait


--hatzaio


hatzaigu


--hatzaie


hi(e)hatzait


--hatzaio


hatzaigu


--hatzaie


hurazait
zit, zitt, dit, nau
zik sarrera
zin, zian sarrera
zaik
dik

zain
din sarrera

zaio
zayo, ziyo, yo
ziok
zion sarrera
zaigu
diu, igu, zigu
ziuk, ziguk sarrera
ziun, zigun
zaizu
zaizu, zizu, zattu, dizu

zaizue
zattuzte, izute

zaie
zayote, ziyote, yote
ziotek
zioten sarrera
gu-gatzaizkik


gatzaizkin


gatzaizkio


-gatzaizkizu


gatzaizkizue


gatzaizkie


zuzatzaizkit


--zatzaizkio


zatzaizkigu


--zatzaizkie


zuekzatzaizkidate


--zatzaizkiote


zatzaizkigute


--zatzaizkiete


haiekzaizkit
zizkit, izkit, nazki, naute
izkik
izkin
zaizkik
izkik

zaizkin
izkin

zaizkio
zayo, izka, izkiyo
ziotek, izkiok
zioten, izkion
zaizkigu
izkiu
izkiguk, izkiuk
izkigun, izkiun
zaizkizu
izkizu

zaizkizue
izkizute, zattuzte

zaizkie
zizkate, izkate, izkiyote, yote
izkiotek
izkioten

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.