Indikatiboa-lehen : nor-nori-nork

Nor: hura

Norinikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
niri-hidan
yiken

hidan
yiñen

zidan
zin
ziken sarrera
zinen sarrera
-zenidan
zenidan, zenin, zeniazun

zenidaten
zenidaten, zeniten, zeniazuten

zidaten
ziten
ziteken
zitenen sarrera
hiri(g)niken
niken

--ziken
ziken sarrera

geniken
geniken

--ziketen
ziteken

hiri(e)ninen
niñen sarrera

--zinen
zinen sarrera

geninen
geniñen sarrera

--zineten
zitenen sarrera

harinion
niyon
nioken
nionen sarrera
hion
yoken

hion
yonen sarrera

zion
ziyon
zioken sarrera
zionen sarrera
genion
geniyon
genioken
genionen
zenion
zeniyon, zeniyozun

zenioten
zeniyoten, zeniyozuten

zioten
ziyoten
zioteken
ziotenen sarrera
guri-higun
yiguken

higun
yigunen

zigun
zigun
ziuken
ziunen
-zenigun
zenigun

zeniguten
zeniguten, zeniguzuten

ziguten
ziguten
ziuteken
ziutenen sarrera
zurinizun
nizun

--zizun
zizun

genizun
genizun

--zizuten
zizuten

zueinizuen
nizuten

--zizuen
zizuten

genizuen
genizuten

--zizueten
zizuten

haieinien
niyoten, niyon
nioken
nionen
hien
yoken

hien
yonen

zien
ziyoten, ziyen
zioken
zionen
genien
geniyon
genioken
genionen
zenien
zeniyon, zeniyozun

zenieten
zeniyoten, zeniyozuten

zieten
ziyoten
zioteken
ziotenen

Nor: haiek

Norinikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
niri-hizkidan


hizkidan


zizkidan


-zenizkidan


zenizkidaten


zizkidaten


hiri(g)nizkian


--zizkian


genizkian


--zizkiaten


hiri(e)nizkinan


--zizkinan


genizkinan


--zizkinaten


harinizkion


hizkion


hizkion


zizkion


genizkion


zenizkion


zenizkioten


zizkioten


guri-hizkigun


hizkigun


zizkigun


-zenizkigun


zenizkiguten


zizkiguten


zurinizkizun


--zizkizun


genizkizun


--zizkizuten


zueinizkizuen


--zizkizuen


genizkizuen


--zizkizueten


haieinizkien


hizkien


hizkien


zizkien


genizkien


zenizkien


zenizkieten


zizkieten


Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.